Personale

Morelhuset er normeret til 1 leder, 4 pædagoger, 1 medhjælper, 2 vikarer, samt 1 deltids kontorhjælp. Til supplerende undervisning/lektiehjælp (dansk og modersmål) 2 lærere. Psykologisk konsulent efter behov.

 

Læs mere

Formålsbeskrivelse

Morelhuset lægger vægt på, at barnet og den unge skal opleve at bo sammen på en måde, der minder om et nært og tæt familieliv, og de vil opleve de hændelser og begivenheder, der knytter familier sammen.

Læs mere

Visitation

Opholdsstedet Morelhusets lovgrundlag er Servicelovens § 66 nr. 5. 
Alle henvendelser sker via handlekommune.

Læs mere