Personale

Fra venstre:
Annemette El-Louanzari, leder, Rikke andresén, Lise Trampedach, Zaki Lüsty, Troels Messman, Jimmy Lautrup Christensen, C, Per Laursen og Bente Bünger.

Morelhuset har 1 leder, 5 pædagoger, 1 medhjælper, 4 vikarer, samt 1 deltids kontorhjælp. Til supplerende undervisning/lektiehjælp (dansk og modersmål) 3 lærere. Psykologisk konsulent efter behov.

Vi er en personalegruppe der består af både mænd og kvinder. Modne kvinder for omsorg, unge mænd som identifikationsfigurer. 

Vi har alle en relevant baggrund i det pædagogiske arbejde, med stor spredning inden for forskellige områder, vi kan nævne mange års erfaring inden for området med anbragte børn og unge, specielle kontakter til bl.a. indvandremiljøet og børne- og ungepsykiatrien. Observation og behandling, familie og netværksarbejde, baggrund og kendskab til etniske minoriteter flere forskellige sprog, kulturer, normer, ”skam og ære”, international mad- og kostkultur, kendskab til arbejdet med flygtninge, asylansøgere samt indvandrere. 

 

Endvidere har vi kompetencer inden for fitnesstræning og motion, sport, dykning, fiskeri fra båd, livsstil, frilufts- og naturliv, elektronik og it.

Personalet er kontaktpersoner således, at hvert barn og ung har 2 voksne der er ansvarlig for ekstern samarbejde, administrative opgaver, forældre/netværksmøder, læge og tandlæge evt. psykolog m.v..

Vi holder personalemøder, hvor det enkelte barn og den unges udviklingsplan tages op til drøftelse og revidering. 

Vi modtager løbende supervision.

 

Vi har en bevidst efteruddannelses- og kursuspolitik, sådan at alle medarbejdere løbende kommer på efteruddannelse/kursus i relation til beboernes problematik.