Det socialpædagogiske perspektiv

Morelhuset lægger vægt på, at barnet og den unge skal opleve at bo sammen på en måde, der minder om et nært og tæt familieliv, og de vil opleve de hændelser og begivenheder, der knytter familier sammen.

De får mulighed at for at have venner samt selvstændige aktiviteter som sport og andre interesser. Morelhuset støtter børnene og de unge i at opretholde kontakterne og skabe/opretholde netværk.

Barnet eller den unge har mulighed for at danne en tæt relation til én eller få medarbejdere. Eller er der brug for mere "space" er det også en mulighed.

I Morelhuset arbejder vi ud fra inkluderende læreprocesser. Som skaber tilhør, trivsel og forpligtigelse, der er knyttet til anerkendelse, gensidighed og ligeværdighed.

De unge, der ønsker at forsætte i gymnasiet eller begynde i en læreplads, kan bo på opholdstedet, til de er færdige med deres uddannelse.

Værdigrundlag / Livssyn

Den overordnede pædagogiske målsætning for opholdsstedet Morelhuset


At skabe et trygt og harmonisk miljø der tilpasses det enkelte barn og den unges behov, inden for rammerne af ganske almindelige sociale normer. 

At vi som medarbejdere er gode rollemodeller, der har implementeret de inkluderende læreprocesser, og som "viser vejen". Der gennem dagligdagen vil indføre det enkelte barn og den unge i traditioner, kulturer, normer, levevis, kost og sprog mv. 

Vi arbejder ud fra den grundholdning om at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder.

Vi møder barnet, den unge og forældrene/netværk fordomsfrit med åbenhed, troværdighed, oprigtighed og respekt.

Vi arbejder på at sikre det enkelte barn og den unges forudsætninger og kompetencer til at kunne skabe sig et godt liv, et godt netværk og en fremtid, som aktiv og velintegreret borger.

Om opholdsstedets målgruppe

Morelhuset kan modtage 9 børn og unge. Opholdet kan forlænges til det 23. år efter servicelovens § 76, omhandlende udslusning. 

Målgruppen i Morelhuset er fortrinsvis uledsagede flygtninge- og asylansøgere børn og unge der har brug for et hjem, eller sårbare og skrøbelige børn og unge, som har behov for mere omfattende omsorg, end der er mulighed for på børne- og ungecentrene. 

Vi er åbne over for danske børn og unge der vil passe i denne gruppe.