Visitation

Om visitation

Opholdsstedet Morelhusets lovgrundlag er Servicelovens § 66 nr. 5. 

 

Alle henvendelser sker via handlekommune. 

 

Visitationen er en samarbejdsopgave mellem anbringende kommune, opholdsstedet og forældreværge på grundlag af en handleplan, der er udarbejdet af anbringelseskommunen. 

 

Handleplanen skal foreligge ved anbringelsen.