Visitation

Om visitation

Opholdsstedet Morelhusets lovgrundlag er Servicelovens § 66 nr. 5. 

 

Alle henvendelser sker via handlekommune. 

 

Visitationen er en samarbejdsopgave mellem anbringende kommune, opholdsstedet og forældreværge på grundlag af en handleplan, der er udarbejdet af anbringelseskommunen. 

 

Handleplanen skal foreligge ved anbringelsen.

 

Tilsyn 2014

Morelhuset Tilsynsrapport for 

Læs mere

Tilsyn 2012

Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012

Tilsynet udført den 21. juni 2012 af
Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen og Pædagogisk Konsulent Charlotte Larsen

Læs mere